Plečiantis naudojamų patalpų kiekiui iškylą poreikis lankytojams palengvinti navigaciją painiuose koridoriuose. Sprendžiant šią problemą Medicinos fakultetas priėmė sprendimą išplėsti jau naudojamą informacinių ekranų sprendimą papildant ją penkiais papildomais monitoriais.
Monitoriai tarnauja kaip patalpų rodyklė bei aktualios informacijos sklaidos priemonė, kurios dėka palengvinama lankytojų navigacija patalpose siekiant rasti reikalingą auditoriją ar kabinetą bei sekti aktualią įstaigos informaciją.
Sistemos universalumo dėka rodomas turinys gali būti greitai keičiamas ir adaptuojamas vartotojo pagal poreikį.