Atnaujinant Viešojo saugumo tarnybos prie VRM centrinę posėdžių salę, įdiegta moderni vaizdo konferencijų sistema su bevieliu vaizdo perdavimu. Visai audio-video sistemai sukurtas centralizuotas sistemos valdymas ir grafinė valdymo aplinka – užtenka vos kelių kompiuterinės pelės spragtelėjimų ir pagal nustatytą scenarijų įranga automatiškai paruošiama darbui.
Sistema užtikrina kokybišką vaizdo ir garso perdavimą vykdant vaizdo konferencinius skambučius, yra suderinama su populiariausiomis vaizdo konferencijų platformomis (Zoom, Teams ir kt.)
Bendroje audio-video sistemoje integruota diskusinė sistema skirta tiek vietinei diskusijai, tiek ir vaizdo konferencijų skambučiams. Šis sprendimas leidžia keisti kalbančiųjų garso lygį.